CODEKINDEREN

Lego Unplugged

Met deze Lego Unplugged les bouwen de leerlingen eerst een eenvoudig Legofiguur na. Hierna gaan ze met de ruggen naar elkaar zitten en één groepje maakt een eigen Legofiguur en beschrijft hierna welk blokje (kleur en grootte) ze op welke manier op de andere moeten stapelen zodat hetzelfde Legofiguur ook bij de ander ontstaat. Als ze klaar zijn kunnen ze de twee Legofiguren naast elkaar zetten en zien ze direct het verschil.  Door dit in stappen te doen, leren ze denken in een algoritme. Hierna wisselen we om en is het andere groepje aan de beurt.

Lesmateriaal

Lesbrief

Lego Unplugged

Docentenhandleiding

Lego Unplugged

Werkblad

Lego Unplugged Bouwtekening

Werkblad

Lego Unplugged Onderdelen