CODEKINDEREN

Lego codetaal

Met lego kunnen kinderen codetaal schrijven. Achter iedere letter kunnen de kinderen een ander lego blokje leggen. Hierna kunnen kinderen een woord coderen in legoblokjes en ze kunnen dit weer coderen naar een woord. Hierna kunnen ze een kleine zin maken. 

De computer vertaald ook onze getypte tekst naar taal die de computer begrijpt. De leerlingen begrijpen dat je met elkaar een codetaal moet afspreken anders kan de andere het niet terug coderen naar tekst.

Lesmateriaal

Docentenhandleiding

Lego codetaal

Lesbrief

Lego codetaal

Werkblad

Lego codetaal